„Mintak brokeris” sistemos 2017.09.26 d. pakeitimai ir atnaujinimai

1. Priminimas mokėti ir/ar susitarimas – sistemos parametruose aprašius šiuos Jūsų išrašomus dokumentus klientams, galima priskirti kurios pastabos bus pažymimos įkelti į išrašomą dokumentą – Servisas->Parametrai, puslapis „Sąsk. informacija”, „Spausdinamų dokumentų pavadinimai”. Ten dabar galima pažymėti, kurie pasirinkimai (informacija apie UADBB, rodyti nuolaidą, kam mokėti) ir pastabos, aprašytos sistemos parametruose, puslapyje „Informacijos atvaizdavimas”, bus automatiškai pažymimos pasirinkus mokėjimo priminimą ar susitarimą.
2. Galima nebeleisti pakartotinai darbuotojams įtraukti įmokų į išrašoma priminimą mokėti/susitarimą, jei įmokai jau yra išrašytas mokėjimo dokumentas. Tai leis apsisaugoti nuo pakartotinių mokėjimo priminimų/susitarimų išrašymų tai pačiai įmokai. Pagal nutylėjimą ši apsauga yra išjungta, ją įjungti galima sistemos parametruose, puslapyje „Sistemos administravimas”, „Priminimų/orderių/kvitų numeracija” dalyje, paryškintas punktas – „Neleidžiama pakartotinai įtraukti įmokos į priminimą/susitarimą draudėjui”. (Pakartotinai išrašant priminimą bereikia įvesti tik dokumento seriją ir numerį, pačio žodžio „Priminimas” ar „Susitarimas” rašyti nebereikia.)
3. Ten pat, per tris pozicijas aukščiau, yra dar vienas naujas parametras – „”Apmokama iki” – minus viena diena nuo suplanuotos įmokos datos”. Pasirinkus jį, mokėjimo dokumentuose rodoma data iki kada sumokėti bus paankstinta viena diena, kad klientai, mėgstantys sumokėti paskutinę dieną, nepavėluotų to padaryti.
4. ERGO Insurance SE Lietuvos filialui atnaujinus saugumo sertifikatus, atsinaujinus bus atitinkamai modifikuota ir Jūsų naudojama sistema, kad galėtumėte toliau deklaruoti surinktas įmokas draudikui.
5. Pagal nutylėjimą, visiems draudžiama šalinti iš sistemos ten įkeltus dokumentus. Darbuotojo kortelėje, puslapyje „Bendra informacija”, galima leisti atskiriems darbuotojams šalinti jų įkeltus dokumentus.
6. Ataskaitoje partneriams ir eilinių įmokų ataskaitoje, dalyje „Informacija apie sumokėtas įmokas”, rodoma nuolaida ir eurais, ne tik procentinė nuolaidos išraiška.
7. Pataisyti pastebėti netikslumai ar programos naudojimo nepatogumai.