Naujos galimybės

  1. Nauja ataskaita Lietuvos bankui apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių, teikiančių paslaugas neįsisteigus Lietuvoje. Ją rasite „Ataskaitos”->”Ataskaitos partneriams”, pasirinkus pageidaujamą laikotarpį, puslapyje „Ataskaitų spausdinimas” pasirinkus ataskaitos tipą „LB ne LT”. Suskaičiavus bus pateiktas sąrašas, kurį eksportuojant į excel bus suformuota Lietuvos banko pageidaujamos formos ataskaita. Norint paruošti šią ataskaita, pirmiausia turite pakoreguoti savo apsirašytus verslo partnerius – draudikus, jų kortelėse uždedant požymį, kad konkretus draudikas dirba neįsisteigęs (pvz., Bunda, TT club ir kt.), papildyti jo adresą parenkant valstybę iš sąrašo.
  2. Draudikų surinktų įmokų importas. Šiuo metu galima importuoti Seesam ir BTA informaciją, artimiausiu metu bus galima importuoti ir Lietuvos draudimo surinktas įmokas. Tikimės, kad prisijungs ir likusios draudimo įmonės. Ataskaita yra „Ataskaitos”->”Eilinės įmokos, pratęsimai”, puslapis „Pinigai kelyje”. Importavus duomenis iš draudikų jūsų pasirinktu dažnumu ar draudikų gaminamų ataskaitų dažnumu, turėsite realią informaciją apie klientų įsiskolinimus, taip pat sklandžiau vyks komiso derinimo procesas, nes daugumą trūkstamų polisų jau būsite susivedę jau įmokų importo metu. Kas dar nesinaudojate komiso importo galimybe, kviečiame tą daryti, nes kodėl atsisakyti galimybės gyventi patogiau? 🙂