Programos pakeitimai, papildymai

Atlikti šie programiniai pakeitimai ir papildymai:

1. Suklydus 4 kartus įvesti slaptažodį, sistema yra blokuojama 15-ai minučių,  ne visam laikui. Praėjus šiam laikui – vėl galite mėginti prisijungti.
2. Pakoreguota priedų saugojimo posistemė. Dabar sistemos parametruose galima nurodyti koks didžiausias galimas priedo dydis. Pagal nutylėjimą jis yra 10 MB ir tikrinimas yra įjungtas. Jūs galite šį tikrinimą išjungti arba pakoreguoti didžiausios galimos bylos dydį. Jeigu bus bandoma pridėti JPG tipo bylą ir ji viršys leistinas ribas, byla bus automatiškai sumažinta iki optimalaus dydžio. Dabar galima pridėti iš karto daug bylų: pažymėkite su pele ir nuneškite ir padėkite ant priedų lango, įskaitant ir katalogus – visas jų turinys (o taip pat ir visų kitų katalogų, esančių giliau) bus pridėtas prie reikiamo objekto – poliso, kliento ar draudiko kortelės. Analogiškai, tik be katalogų, veikia ir įprastu būdu – dabar galite rinktis pridėti  iš karto keletą bylų. Išsaugoti dabar galima kad ir visus dokumentus iš karto – pažymėkite su pele laikydami nuspaustą Ctrl klavišą ir spauskite dešinį pelės mygtuką – meniu pasirinksite ką norite daryti. Jeigu išsaugojimo vietoje bus rasta byla tokiu pačiu pavadinimu, nauja byla savo pavadinime turės (0), (1) ir t.t.
3. Polisų importas iš kitos „Mintak Brokeris” sistemos. Naujoje programos versijoje tapo įmanoma importuoti polisus iš kitos Mintak Brokeris sistemos, nes kaip parodė praktika – nemažai draudimo brokerių įmonių dirba su kitomis brokerių įmonėmis, tarpininkauja joms, todėl polisai yra įvedami tiek į vienos įmonės Mintak Brokerį, tiek į kitos. Siekiant sumažinti duomenų dubliavimo kaštus bei klaidų tikimybę, ir buvo sukurtas šis funkcionalumas. Norint importuoti duomenis iš kitos sistemos, reikės ne mažai žinoti – sistemos „donorės” IP adresą, portą, SQL serverio slaptažodžius, taip pat „donoro” Mintak brokeris vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija apie įvykdytą duomenų kopijavimą su visų eksportuotų – importuotų polisų sąrašu bus atvaizduota abiejų sistemų informacijoje apie veiklą.
4. Atlikti kiti einamieji sistemos pataisymai ir korekcijos.

PRIMENAME, kad tos įmonės, kurios turi nutolusių filialų – darbo vietų kitur, nei įmonės pagrindinis ofisas, turėtų pasirūpinti savo duomenų saugumu. Joms rekomenduojamos priemonės I. ir II., o atsarginių kopijų gamyba privaloma visiems – kas saugosi dažniausiai to neprireikia:

 I. Prie įmonės tinklo (ir SQL serverio) galima jungtis tik iš fiksuotų ir leidžiamų IP adresų (įmonėje aktyvuota ugniasienė – programinė   arba „geležinė” );
II. MS SQL serverio sa vartotojo slaptažodis yra pakeistas iš standartinio į atitinkantį saugumo reikalavimus.
III. Nustatytu laiku atliekama duomenų bazių atsarginių kopijų gamyba ir saugoma kitoje vietoje nei serveris – išoriniame kietajame diske, debesyje ar bet kur kitur, iš kur būtų galima saugiai paleisti sistemą iš naujo, įvykus nelaimei.