Programos pakeitimai, papildymai

Atlikti šie programiniai pakeitimai ir papildymai:

1. Suklydus 4 kartus įvesti slaptažodį, sistema yra blokuojama 15-ai minučių,  ne visam laikui. Praėjus šiam laikui – vėl galite mėginti prisijungti.
2. Pakoreguota priedų saugojimo posistemė. Dabar sistemos parametruose galima nurodyti koks didžiausias galimas priedo dydis. Pagal nutylėjimą jis yra 10 MB ir tikrinimas yra įjungtas. Jūs galite šį tikrinimą išjungti arba pakoreguoti didžiausios galimos bylos dydį. Jeigu bus bandoma pridėti JPG tipo bylą ir ji viršys leistinas ribas, byla bus automatiškai sumažinta iki optimalaus dydžio. Dabar galima pridėti iš karto daug bylų: pažymėkite su pele ir nuneškite ir padėkite ant priedų lango, įskaitant ir katalogus – visas jų turinys (o taip pat ir visų kitų katalogų, esančių giliau) bus pridėtas prie reikiamo objekto – poliso, kliento ar draudiko kortelės. Analogiškai, tik be katalogų, veikia ir įprastu būdu – dabar galite rinktis pridėti  iš karto keletą bylų. Išsaugoti dabar galima kad ir visus dokumentus iš karto – pažymėkite su pele laikydami nuspaustą Ctrl klavišą ir spauskite dešinį pelės mygtuką – meniu pasirinksite ką norite daryti. Jeigu išsaugojimo vietoje bus rasta byla tokiu pačiu pavadinimu, nauja byla savo pavadinime turės (0), (1) ir t.t.
3. Polisų importas iš kitos “Mintak Brokeris” sistemos. Naujoje programos versijoje tapo įmanoma importuoti polisus iš kitos Mintak Brokeris sistemos, nes kaip parodė praktika – nemažai draudimo brokerių įmonių dirba su kitomis brokerių įmonėmis, tarpininkauja joms, todėl polisai yra įvedami tiek į vienos įmonės Mintak Brokerį, tiek į kitos. Siekiant sumažinti duomenų dubliavimo kaštus bei klaidų tikimybę, ir buvo sukurtas šis funkcionalumas. Norint importuoti duomenis iš kitos sistemos, reikės ne mažai žinoti – sistemos “donorės” IP adresą, portą, SQL serverio slaptažodžius, taip pat “donoro” Mintak brokeris vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija apie įvykdytą duomenų kopijavimą su visų eksportuotų – importuotų polisų sąrašu bus atvaizduota abiejų sistemų informacijoje apie veiklą.
4. Atlikti kiti einamieji sistemos pataisymai ir korekcijos.

PRIMENAME, kad tos įmonės, kurios turi nutolusių filialų – darbo vietų kitur, nei įmonės pagrindinis ofisas, turėtų pasirūpinti savo duomenų saugumu. Joms rekomenduojamos priemonės I. ir II., o atsarginių kopijų gamyba privaloma visiems – kas saugosi dažniausiai to neprireikia:

 I. Prie įmonės tinklo (ir SQL serverio) galima jungtis tik iš fiksuotų ir leidžiamų IP adresų (įmonėje aktyvuota ugniasienė – programinė   arba “geležinė” );
II. MS SQL serverio sa vartotojo slaptažodis yra pakeistas iš standartinio į atitinkantį saugumo reikalavimus.
III. Nustatytu laiku atliekama duomenų bazių atsarginių kopijų gamyba ir saugoma kitoje vietoje nei serveris – išoriniame kietajame diske, debesyje ar bet kur kitur, iš kur būtų galima saugiai paleisti sistemą iš naujo, įvykus nelaimei.

ERGO pranešimas draudimo brokeriams

ERGO_jpg_formatas

Gerbiami partneriai,

informuojame, kad nuo 2015 m. balandžio 1 d. draudimo brokerių įmonės, naudojančios programą Mintak Brokeris, galės informaciją apie iš klientų surinktas draudimo įmokas tiesiogiai pateikti iš programos Mintak Brokeris į ERGO Insurance SE Lietuvos filialo (toliau – ERGO) sistemas. Šis funkcionalumas leis efektyviau administruoti draudimo įmokų procesą, suteiks galimybę operatyviau sudengti draudimo įmokas ir užtikrinti kokybiškas paslaugas klientams.

Žemiau pateikiami esminiai draudimo įmokų eksportavimo iš programos Mintak Brokeris principai:

1. ĮMOKOS. Draudimo brokerių iš klientų surinktos draudimo įmokos turi būti eksportuojamos į ERGO sistemas nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jos buvo surinktos iš klientų (t.y. turi būti eksportuojamos tiek grynaisiais, tiek pavedimu, tiek mokėjimo kortelėmis surinktos draudimo įmokos).

2. DAŽNUMAS. Iš klientų surinktos draudimo įmokos turi būti eksportuojamos ne rečiau nei numatyta pavedimo sutartyje tarp ERGO bei draudimo brokerių įmonės. Rekomenduojame draudimo įmokas eksportuoti ne rečiau nei kartą per savaitę.

3. EKSPORTAVIMO GALIMYBĖS. Eksportuoti iš klientų surinktas draudimo įmokas galima kiekvieną dieną. Be to, eksportuoti surinktas draudimo įmokas galima net kelis kartus per vieną dieną.

4. ĮMOKŲ DENGIMAS. Įmokos ERGO apskaitos sistemoje bei DISSALES bus sudengiamos kitą darbo dieną po importavimo momento. ERGO sistemose mokėjimo data bus nurodoma tokia, kada buvo atliktas eksportavimo veiksmas.

5. ATASKAITOS. Eksportavus draudimo įmokas į ERGO apskaitos sistemas reikalinga, kaip ir anksčiau, formuoti surinktų draudimo įmokų ataskaitas ir jas pateikti el. paštu partneriai@ergo.lt.

6. KLAIDOS ir RANKINIS DENGIMAS. Pasitaikius klaidų, kai nėra galimybės eksportuoti surinktų draudimo įmokų, įmokas pagal pateikiamas ataskaitas sudengs ERGO darbuotojai rankiniu būdu ir informuos apie tai draudimo brokerio darbuotojus.

7. IDENTIFIKAVIMAS. Prieš eksportuojant iš klientų surinktas draudimo įmokas (pirmą kartą) į Mintak Brokeris programą reikalinga įvesti draudimo brokerių įmonės darbuotojo prisijungimo duomenis (kurie bus išsaugoti) ir tik tuomet sistema leis atlikti reikiamus veiksmus. Darbuotojo prisijungimo duomenys reikalingi tam, kad būtų galimybė identifikuoti, koks asmuo atliko draudimo įmokų eksportą į ERGO sistemas.

Detali instrukcija, kaip turi būti eksportuojamos draudimo įmokos iš Mintak Brokeris sistemos pateikiama čia.

Atkreipiame dėmesį, kad per kovo mėnesį iš klientų surinktos draudimo įmokos turi būti administruojamos įprasta tvarka, t.y. siunčiamos ataskaitos ERGO Apskaitos departamento darbuotojams. Naujas informacijos apie draudimo įmokas eksportavimo procesas bus taikomas tik nuo balandžio 1 d. iš klientų surinktoms draudimo įmokoms (jei pasitaikytų atvejų, kai pavienės kovo mėnesį surinktos draudimo įmokos nebuvo pateiktos laiku, tokios draudimo įmokos taip pat galės būti eksportuojamos pagal naująją sistemą).

Iš klientų surinktų draudimo įmokų pervedimo į ERGO sąskaitą procesas nesikeičia.

Kilus klausimų, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

  • dėl įmokų eksportavimo proceso, kreipkitės į Pardavimų palaikymo ir plėtros grupės darbuotoją Mindaugą Norvilą tel.: 8 5 268 3191, el. paštas mindaugas.norvilas@ergo.lt;
  • dėl Mintak sistemos veikimo (jei nepavyksta atlikti įmokų eksporto) į Mintak sistemos administratorius tel. 8 5 273 6171, el. paštu info@mintak.lt.;
  • dėl konkrečių mokėjimo operacijų galite kreiptis į ERGO Apskaitos departamento darbuotojus  tel. 8 5 2683 253, 8 5 2683 017, el. paštu partneriai@ergo.lt.

2015 metai, euras…

Sveikiname visus sėkmingai perėjus į 2015 metus! “Mintak Brokeris” sistema paruošta darbui su nauja valiuta – euru. Tarifų skaičiuoklė TPVCA kainas nuo šiol gražins eurais, o KASKO skaičiuoklė veiks artimiausiu metu.

Euras 2015

Artėja 2015 metai, o kartu ir valiutų pasikeitimas. Tai sukelia daug rūpesčių visiems – tiek draudimo bendrovėms, tiek ir draudimo brokeriams. Apskaitos sistema draudimo brokeriams “Mintak Brokeris” yra ruošiama šiems pokyčiams, sprendžiamos iškylančios problemos, nes iššūkių netrūksta. Žinome, kad visą sausį (o gal ir ilgiau) bus koreguojami 2014 metų apskaitos duomenys, išrašinėjami atsiskaitymo dokumentai – kvitai, sąskaitos, kasos pajamų orderiai tiek naujai sudarytiems polisams, tiek seniau sudarytiems – eilinėms įmokoms, kurios turi būti perskaičiuotos eurais. Tikimės, kad viskas praeis sklandžiai, todėl metų pabaigoje galimi dažnesni programų pakeitimai, atsižvelgiant į vartotojų pastabas.

Informuojame, kad 2014.12.30-2015.01.05 gali būti sutrikęs TPVCA tarifų skaičiuoklės darbas, nes dauguma draudikų nutrauks webservisų paslaugų teikimą – bus keičiamos jų sistemos.

Mintak Brokeris sistemų pakeitimai

  1. Euras. Sukurtas automatinis poliso sumos ir išdėstytų įmokų suderinimo vedlys, kuriam padedant bus paprasta ir patogu subalansuoti įmokų planą.
  2. Tarifų skaičiuoklėje pajungtas naujas “BTA Insurance Company” SE filialo Lietuvoje B2B sprendimas – nuo šiol TPVCA tarifai skaičiuojami naudojant naujai sukurtus webservisus – tikimės, kad pasitaikančių klaidų skaičius bus sumažintas iki minimumo.

Euras

Atnaujinta draudimo brokerių veiklos apskaitos sistema  "Mintak Brokeris". Sistema pritaikyta valiutų pasikeitimo metu mokėjimo dokumentuose rodyti sumas dviem valiutomis.

Tarifų skaičiuoklė, 2014.06.05

Atlikti šie esminiai skaičiuoklės vystymo darbai:

  • Optimizavome bei paspartinome tarifų skaičiuoklės darbą – buvo perprogramuotas TPVCA tarifų skaičiuoklės variklis. Nuo šiol visos užklausos draudikams yra pateikiamos realiai vienu metu, todėl tarifus gausite iki 30-50% greičiau nei iki šiol – realiai sparta priklausys nuo lėčiausio draudiko apsisukimų.
  • AB "Lietuvos draudimas". Siekiant supaprastint polisų spausdinimo procesą, LD polisų spausdinimas buvo perkeltas į skaičiuoklę, kaip ir kitų draudikų atvejais. Tai reiškia, kad norėdami atspausdinti AB "Lietuvos draudimas" TPVCA polisą, jums nebereikės persijunginėti tarp skaičiuoklės ir "Mintak brokeris" sistemų. Atspausdintą polisą pakartotinai galėsite pamatyti, atspausdinti ir importuoti į sistemą per pagrindinę programą "Mintak Brokeris:, "Online" -> "Lietuvos draudimas" – įprastu būdu. Iš skaičiuoklės galėsite atsispausdinti ir LD žalią kortą.
  • Skaičiuoklėje, suskaičiavus tarifus, paskutiniame stulpelyje galėsite matyti kiek laiko sekundėmis užtruko kiekvieno draudiko atsakymas.
  • Pasiūlymų rengimas. Pridėti du papildomi raktažodžiai – <telefonas> ir <email>, kuriuos dabar galima naudoti pasiūlymo šablone.  Pasiūlymo šabloną papildžius šiais raktažodžiais, į pasiūlymą bus įtraukti ir kliento telefonas bei e-pašto adresas  – iš skaičiuoklės puslapio  "Kliento info".
  • Pasiūlymuose pradedama rodyti draudimo kaina eurais.

 

Mintak Brokeris – 2014 metų LB statistinės ataskaitos

Atnaujinta draudimo brokerių apskaitos sistema "Mintak Brokeris". Naujoje programos versijoje sudarytis galimybės ruošti naujo pavyzdžio statistines ataskaitas, jas eksportuoti į Excel bei į LB tinkamą importuoti formatą. Visą sistemos paruošimo procedūrą rasite šiame trumpame aprašyme – MB_LB.doc.

Skaičiuoklės papildymai

Pasikeitus kai kurių draudimo kompanijų tarifų specifikacijai, atitinkamai papildyta ir atnaujinta Mintak tarifų skaičiuoklė. Primename, kad skaičiuojant AB Lietuvos draudimas tarifus, pakanka nurodyti miestą/rajoną ir miestą/gyvenvietę. Norint gauti gyvenviečių sąrašą, būtina nurodyti bent pirmą gyvenamosios vietos pavadinimo raidę ir tada spausti ant išrinkimo mygtuko.

AB “Lietuvos draudimas” B2B

AB "Lietuvos draudimas" atnaujino savo sistemą, skirtą informacijos apsikeitimui su išoriniais vartotojais. Šiuolaikiniame technologijų pasaulyje trumpiau tai vadinama B2B – biznis bizniui. UAB Mintak programų vartotojai tapo pirmaisiais šios naujos B2B sistemos klientais, todėl susidūrėme su šiokiais tokiais sunkumais, tačiau dėka AB "Lietuvos draudimas" ir IBM pastangų, sistemos darbas buvo stabilizuotas. Apie visas iškilusias problemas ir jų sprendimų būdus UAB Mintak klientai buvo informuoti mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose – prašome ir Jus užsisakyti naujienlaiškį – tik tokiu būdu visada žinosite kas vyksta ir kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

Išleistos naujos programų, skirtų draudimo brokeriams, versijos, kurios jau adaptuotos darbui su AB "Lietuvos draudimas" nauju B2B – jau galima skaičiuoti draudimo tarifus ir sudaryti draudimo sutartis tiesiai iš mūsų programų. Kviečiame naudotis!