“Mintak brokeris” sistemos 2017.09.26 d. pakeitimai ir atnaujinimai

1. Priminimas mokėti ir/ar susitarimas – sistemos parametruose aprašius šiuos Jūsų išrašomus dokumentus klientams, galima priskirti kurios pastabos bus pažymimos įkelti į išrašomą dokumentą – Servisas->Parametrai, puslapis “Sąsk. informacija”, “Spausdinamų dokumentų pavadinimai”. Ten dabar galima pažymėti, kurie pasirinkimai (informacija apie UADBB, rodyti nuolaidą, kam mokėti) ir pastabos, aprašytos sistemos parametruose, puslapyje “Informacijos atvaizdavimas”, bus automatiškai pažymimos pasirinkus mokėjimo priminimą ar susitarimą.
2. Galima nebeleisti pakartotinai darbuotojams įtraukti įmokų į išrašoma priminimą mokėti/susitarimą, jei įmokai jau yra išrašytas mokėjimo dokumentas. Tai leis apsisaugoti nuo pakartotinių mokėjimo priminimų/susitarimų išrašymų tai pačiai įmokai. Pagal nutylėjimą ši apsauga yra išjungta, ją įjungti galima sistemos parametruose, puslapyje “Sistemos administravimas”, “Priminimų/orderių/kvitų numeracija” dalyje, paryškintas punktas – “Neleidžiama pakartotinai įtraukti įmokos į priminimą/susitarimą draudėjui”. (Pakartotinai išrašant priminimą bereikia įvesti tik dokumento seriją ir numerį, pačio žodžio “Priminimas” ar “Susitarimas” rašyti nebereikia.)
3. Ten pat, per tris pozicijas aukščiau, yra dar vienas naujas parametras – “”Apmokama iki” – minus viena diena nuo suplanuotos įmokos datos”. Pasirinkus jį, mokėjimo dokumentuose rodoma data iki kada sumokėti bus paankstinta viena diena, kad klientai, mėgstantys sumokėti paskutinę dieną, nepavėluotų to padaryti.
4. ERGO Insurance SE Lietuvos filialui atnaujinus saugumo sertifikatus, atsinaujinus bus atitinkamai modifikuota ir Jūsų naudojama sistema, kad galėtumėte toliau deklaruoti surinktas įmokas draudikui.
5. Pagal nutylėjimą, visiems draudžiama šalinti iš sistemos ten įkeltus dokumentus. Darbuotojo kortelėje, puslapyje “Bendra informacija”, galima leisti atskiriems darbuotojams šalinti jų įkeltus dokumentus.
6. Ataskaitoje partneriams ir eilinių įmokų ataskaitoje, dalyje “Informacija apie sumokėtas įmokas”, rodoma nuolaida ir eurais, ne tik procentinė nuolaidos išraiška.
7. Pataisyti pastebėti netikslumai ar programos naudojimo nepatogumai.

Windows defender

Windows defender (ar security essiantials) masiškai klaidingai atpažįsta skaičiuoklę iPCA kaip užkrėstą ir ją pašalina. Norint šito išvengti, reikia Mintak programų katalogą (pvz., C:\Mintak) įtraukti į išimtis šių “antivirusinių” nustatymuose. Tai nėra Mintak programų gedimas, todėl prašome susitvarkyti antivirusines savarankiškai ir atsisiųsti naujas programas iš šios svetainės, puslapio atsisiųsti bei išsaugoti ankstesniuose kataloguose prieš ištrynimą.

“Mintak Brokeris” atnaujinimai

Atlikti einamieji programos pakeitimai ir atnaujinimai, prisitaikant prie draudikų atliktų pasikeitimų, įdiegti draudimo brokerių individualūs pageidavimai.

Programų atnaujinimai

Atnaujinta draudimo brokerių informacinė sistema “Mintak Brokeris” bei privalomojo draudimo tarifų skaičiuoklė. Pagrindinė naujiena – iš esmės atnaujinta draudėjų informavimo dėl būtinų įmokų sumokėjimo, polisų pabaigų informavimo sistema. Draudimo brokeriams pasiūlyti standartiniai pranešimų šablonai, kuriuos jie gali modifikuoti pagal savo poreikius ir prisitaikyti savo poreikiams – “Mintak brokeris” nustatytu laiku išsiųs visus pranešimus automatiškai arba rankiniu būdu, nelygu koks pasirinkimas.

Skaičiuoklė atnaujinta dėl įvykusių draudikų sistemų pokyčių.

MB_pvs.pdf – pranešimų siuntimo procedūros ir darbo su skolų žurnalu trumpas aprašymas.

Mintak Brokeris

Atnaujinta draudimo brokerių informacinė sistema “Mintak Brokeris”. Pagrindinė naujiena – polisų importas iš Compensa Vienna Insurance Group sistemos CPortalas. Malonu paminėti, kad šio draudiko polisų importas užbaigia ilgų metų pastangas turėti importą iš visų draudimo kompanijų 🙂 Dabar galima importuoti visus šiame portale išrašomus polisus. Informacija kaip veikia importas yra pateikta pabaigoje esančioje nuorodoje į importo procedūrų aprašymą.

Pastaruoju metu importas iš Lietuvos draudimo veikia stabiliau, nors dar skundų pasitaiko – kviečiu naudotis.

Pakoreguotas ADB Gjensidige mokėjimo dokumentų spausdinimas, kai polisas sudaromas per tarifų skaičiuoklę iPCA.

MB_importas.pdf – atnaujintas polisų importo procedūrų aprašymas.

Importas iš draudikų sistemų

AB Lietuvos draudimas suteikė galimybę eksportuoti kai kurių rūšių draudimo sutartis iš karto po jų sudarymo ar vėliau atsidarius sudarytą polisą. Draudimo brokeriams tai aktualu, nes padeda greitai ir tiksliai, išvengiant žmogiškų klaidų, perkelti informaciją į savo apskaitos programą, paruošti apmokėjimo dokumentus.

UADB Compensa Vienna Insurance Group testavimo režimu jau leidžia išbandyti polisų išrašo funkciją, kuri yra aktyvi po 17:00. Suteikiama galimybė pasiruošti sudarytų polisų išrašą XML formatu ir gautą bylą įkelti i Mintak Brokeris apskaitos sistemą, o tuomet pasirinkus bet kurį polisą jį importuoti. Tiesa, eksportuoti galima tik per Cportal’ą sudarytus polisus, tad eksportas yra skirtas populiariausioms draudimo rūšims.

Daugiau informacijos apie eksporto – importu būdus rasite šioje importo procedūroje – spauskite čia.

UADB Compensa Vienna Insurance Group

PCA tarifų skaičiuoklė atnaujinta, sudarant galimybę atspausdinti išplėstinės pagalbos kelyje draudimo priedą kartu su kitais dokumentais – sutartimi, liudijimu ir žalia korta.

Tarifų skaičiuoklės pakeitimai

Atnaujinta tarifų skaičiuoklė. Išspręsta daug nepatogumų kėlusi problema dėl klaidingai įvedamų prisijungimų prie kai kurių draudikų („If P&C Insurance AS“ filialas, Seesam Insurance AS Lietuvos filialas ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje) – nuo šiol nebereikia nurodyti prisijungimų prie šių draudikų sistemų, nes dabar autorizacija atliekama kitomis priemonėmis. Tai pat pasiruošta pasikeitimams, atsiradus ADB “Gjensidige”.

Programų atnaujinimai

Atnaujinome programas – pagaliau išdrįsome atsisveikinti su litu… Liūdna, tačiau kai klientai pervedinėja sumas litais vietoj sumų eurais ir juos reikia gražinti – sutikite – nėra labai patogu. Kartu su šiais atnaujinimais  startuoja ir PZU Lietuva polisų importas iš naujos jų platformos. Tikimės, kad dabar bus žymiai patogiau – draudimo brokeriai matys gerokai daugiau informacijos apie draudimo objektus. Tiesa – ne visos draudimo rūšys dar realizuotos, tačiau pagrindiniai produktai jau tinkami naudojimui. Atlikti kiti pakeitimai, apie juos buvote informuoti naujienlaiškyje. Jeigu dar negaunate naujienlaiškio – jį galima užsisakyti apsilankius www.mintak.lt (žr. puslapio apačioje atitinkamą nuorodą).

Programos pakeitimai, papildymai

Atlikti šie programiniai pakeitimai ir papildymai:

1. Suklydus 4 kartus įvesti slaptažodį, sistema yra blokuojama 15-ai minučių,  ne visam laikui. Praėjus šiam laikui – vėl galite mėginti prisijungti.
2. Pakoreguota priedų saugojimo posistemė. Dabar sistemos parametruose galima nurodyti koks didžiausias galimas priedo dydis. Pagal nutylėjimą jis yra 10 MB ir tikrinimas yra įjungtas. Jūs galite šį tikrinimą išjungti arba pakoreguoti didžiausios galimos bylos dydį. Jeigu bus bandoma pridėti JPG tipo bylą ir ji viršys leistinas ribas, byla bus automatiškai sumažinta iki optimalaus dydžio. Dabar galima pridėti iš karto daug bylų: pažymėkite su pele ir nuneškite ir padėkite ant priedų lango, įskaitant ir katalogus – visas jų turinys (o taip pat ir visų kitų katalogų, esančių giliau) bus pridėtas prie reikiamo objekto – poliso, kliento ar draudiko kortelės. Analogiškai, tik be katalogų, veikia ir įprastu būdu – dabar galite rinktis pridėti  iš karto keletą bylų. Išsaugoti dabar galima kad ir visus dokumentus iš karto – pažymėkite su pele laikydami nuspaustą Ctrl klavišą ir spauskite dešinį pelės mygtuką – meniu pasirinksite ką norite daryti. Jeigu išsaugojimo vietoje bus rasta byla tokiu pačiu pavadinimu, nauja byla savo pavadinime turės (0), (1) ir t.t.
3. Polisų importas iš kitos “Mintak Brokeris” sistemos. Naujoje programos versijoje tapo įmanoma importuoti polisus iš kitos Mintak Brokeris sistemos, nes kaip parodė praktika – nemažai draudimo brokerių įmonių dirba su kitomis brokerių įmonėmis, tarpininkauja joms, todėl polisai yra įvedami tiek į vienos įmonės Mintak Brokerį, tiek į kitos. Siekiant sumažinti duomenų dubliavimo kaštus bei klaidų tikimybę, ir buvo sukurtas šis funkcionalumas. Norint importuoti duomenis iš kitos sistemos, reikės ne mažai žinoti – sistemos “donorės” IP adresą, portą, SQL serverio slaptažodžius, taip pat “donoro” Mintak brokeris vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija apie įvykdytą duomenų kopijavimą su visų eksportuotų – importuotų polisų sąrašu bus atvaizduota abiejų sistemų informacijoje apie veiklą.
4. Atlikti kiti einamieji sistemos pataisymai ir korekcijos.

PRIMENAME, kad tos įmonės, kurios turi nutolusių filialų – darbo vietų kitur, nei įmonės pagrindinis ofisas, turėtų pasirūpinti savo duomenų saugumu. Joms rekomenduojamos priemonės I. ir II., o atsarginių kopijų gamyba privaloma visiems – kas saugosi dažniausiai to neprireikia:

 I. Prie įmonės tinklo (ir SQL serverio) galima jungtis tik iš fiksuotų ir leidžiamų IP adresų (įmonėje aktyvuota ugniasienė – programinė   arba “geležinė” );
II. MS SQL serverio sa vartotojo slaptažodis yra pakeistas iš standartinio į atitinkantį saugumo reikalavimus.
III. Nustatytu laiku atliekama duomenų bazių atsarginių kopijų gamyba ir saugoma kitoje vietoje nei serveris – išoriniame kietajame diske, debesyje ar bet kur kitur, iš kur būtų galima saugiai paleisti sistemą iš naujo, įvykus nelaimei.